Cégünkről

Cég történet

A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. jogelődje a Komlói Városgazdálkodási Vállalat tevékenysége a klasszikus városgazdálkodási ágazatokat fedte le, azaz:

  • tanácsi bérlakások építése, kezelése
  • közterület fenntartás, parkfenntartás és a hozzá kapcsolódó kertészeti tevékenység
  • köztisztasági tevékenységek (hulladékgyűjtés-szállítás, kézi úttisztítás, utcaseprés, stb.)
  • Komló város közterületeinek téli síkosságmentesítése

A rendszerváltást követően a Vállalat 1992. július 1-től egyszemélyes alapítású részvénytársasággá alakult, összes részvényeit Komló Város Önkormányzata vette át.

Komló Város Képviselő-testülete 28/1999.03.25.KTH sz. határozatával a részvénytársaságtól a lakások és nem lakások célját szolgáló helyiségek kezelését elvonta. Ennek következménye, hogy 1999. július 1-től az építési részleg felszámolásra került. 1999. december 31-vel a társasházak kezelése is megszűnt, így a tevékenységi kör csak a köztisztasági feladatok ellátására szűkült.

Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 194/1999.XI.26 KTH sz. határozatával Szindikátusi Szerződést kötött a BIOKOM Kft-vel.

Időközben aláírásra került a szindikátusi szerződés módosítása, amelyben a BIOKOM Kft. tulajdonát képező részvényeit a Dél-Kom Kft-re ruházta, valamint Komló Város Önkormányzatától a GEMES GmbH kisebb tulajdonosi részt szerzett a részvénytársaságban.

2003. évben a Komlói VG Rt. tulajdonosai elhatározták, hogy tőkeemelést hajtatnak végre, amelynek következtében az önkormányzat visszaszerezte a többségi tulajdont. A tőkeemelés 2005. január 14. napjától érvényes.

2005. év folyamán Komló Város Önkormányzata a birtokában lévő részvényeket a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-be apportálta, így kialakult a Társaság jelenleg is érvényes tulajdonosi szerkezete.

A Társaság tevékenységi körébe a települési szilárd hulladékok gyűjtése, szállítása valamint Komló Város Önkormányzat kezelésében lévő útjainak téli síkosságmentesítése tartozik. A hulladékkezelési szolgáltatást saját szerződői jogkörében Komlón és Hosszúhetényben, a tulajdonos Dél-Kom Kft. megbízásából további 22 településen végzi.

A Társaság Komló Város Önkormányzatának számos további feladatában vesz tevékenyen részt.

Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.