Cégünkről

Közérdekű adatok

Cég elnevezése:  Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cég rövidített neve:  Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Székhely: 7300 Komló, Bem J. utca 24.

Telephely: 7300 Komló, 089/2. hrsz.

Cégjegyzék szám:  02-10-060036 (1992. december 17.).

Adószám:  11003715-2-02.

Statisztikai számjel:  11003715-3821-573-02.

Bankszámla száma:  10404302-43001183 (K&H Bank Zrt.).

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedély száma:  14/6834-11/2013.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítő okiratának száma:  A-075/2013.