Hivatalos név: Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített neve: Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Jogi formája: Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Jelenlegi tulajdonosok: Komlói Fűtőerőmű Zrt., Dél-Kom Nonprofit Kft.
Működés megkezdésének időpontja: 
Cégbejegyzés száma: Cg. 02-10-060036
Székhelye: 7300 Komló, Bem József utca 24.
Adószáma: 11003715-2-02
A szolgáltató elérhetőségei:

KÜJ szám: 100 293 760
KTJ szám: 101 130 757 (Komló-Mecsekjánosi telephely)
Statisztikai számjel: 11003715-3821-114-02
Honlapjának elérhetősége: www.komloivgzrt.hu
Tárhelyszolgáltató adatai:  TF Center Kft.

Ügyfélszolgálat