• Társaságunk 30 településen végez a jelenlegi közszolgáltató megbízásából hulladékszállítási tevékenységet, mint alvállalkozó.
  • A közszolgáltatáson kívüli, hulladékkezeléshez kapcsolódó további szolgáltatások:
    • Hulladékgyűjtő edény bérlési lehetőség,
    • Konténeres inert (építési-bontási törmelék) hulladék szállítás,
    • Komló Város Önkormányzat Városgondnokság megbízásából a kiskertes, garázsos övezetekben konténer kihelyezése települési vegyes hulladék  (EWC: 20 03 01) számára és annak hasznosítóba, ártalmatlanítóba történő elszállítása.
  • Komló Város Önkormányzat kezelésben lévő utak síkosság-mentesítése.
Ügyfélszolgálat