A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. jogelődje a Komlói Városgazdálkodási Vállalat tevékenysége a klasszikus városgazdálkodási ágazatokat fedte le, azaz:

  • tanácsi bérlakások építése, kezelése
  • közterület fenntartás, parkfenntartás és a hozzá kapcsolódó kertészeti tevékenység
  • köztisztasági tevékenységek (hulladékgyűjtés-szállítás, kézi úttisztítás, utcaseprés, stb.)
  • Komló város közterületeinek téli síkosságmentesítése

A rendszerváltást követően a Vállalat 1992. július 1-től egyszemélyes alapítású részvénytársasággá alakult, összes részvényeit Komló Város Önkormányzata vette át.

Komló Város Képviselő-testülete 28/1999.03.25.KTH sz. határozatával a részvénytársaságtól a lakások és nem lakások célját szolgáló helyiségek kezelését elvonta. Ennek következménye, hogy 1999. július 1-től az építési részleg felszámolásra került. 1999. december 31-vel a társasházak kezelése is megszűnt, így a tevékenységi kör csak a köztisztasági feladatok ellátására szűkült.

Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 194/1999.XI.26 KTH sz. határozatával Szindikátusi Szerződést kötött a BIOKOM Kft-vel.

Időközben aláírásra került a szindikátusi szerződés módosítása, amelyben a BIOKOM Kft. tulajdonát képező részvényeit a Dél-Kom Kft-re ruházta, valamint Komló Város Önkormányzatától a GEMES GmbH kisebb tulajdonosi részt szerzett a részvénytársaságban.

2003. évben a Komlói VG Rt. tulajdonosai elhatározták, hogy tőkeemelést hajtatnak végre, amelynek következtében az önkormányzat visszaszerezte a többségi tulajdont. A tőkeemelés 2005. január 14. napjától érvényes.

2005. év folyamán Komló Város Önkormányzata a birtokában lévő részvényeket a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-be apportálta.

2013.július 1.napjától nonprofit zártkörűen működő részvénytarsasággá alakult.

2016.II.negyedévétől a hulladékgazdálkodás szakmai irányítását, a díjak kiszámlázását és a beszedését, a közszolgáltatás finanszírozását az NHKV Zrt. látja el.

2017. március 31-én a Gemes GmbH a Komlói Fűtőerőmű Zrt-nek eladta a törzsrészvényeit, mellyel kialakult a jelenlegi tulajdonosi szerkezet.

2017. július 1-től a Komlói Városgazdálkodási N. Zrt már nem közszolgáltatóként látja el a hulladékszállítási feladatokat Komló és Hosszúhetény vonatkozásában. Az új közszolgáltató a Dél-Kom N. Kft, akinek megbízásából, mint alvállalkozó végezzük tovább a hulladékszállítási tevékenységet.

2018.év során a hulladékátrakó és hulladékudvar üzemeltetését is már az új közszolgáltató látja el.

A Társaság tevékenységi körébe a települési szilárd hulladékok gyűjtése, szállítása valamint Komló Város Önkormányzat kezelésében lévő útjainak téli síkosságmentesítése tartozik.

A hulladékszállítást alvállalkozói szerződés keretében az alábbi településeken látjuk el:

- 2023.09.30-ig

Apátvarasd, Berkesd, Egyházaskozár, Erdősmecske, Györe, Hegyhátmaróc, Hidas, Hosszúhetény, Kárász, Kismányok, Komló, Köblény, Lovászhetény, Magyaregregy, Martonfa, Máza, Mecseknádasd, Mecsekpölöske, Nagymányok, Nagypall, Óbánya, Ófalu, Pécsvárad, Szalatnak, Szárász, Szászvár, Szilágy, Tófű, Vékény, Zengővárkony.

- 2024.01.01-től

Bakóca, Bodolyabér, Felsőegerszeg, Kárász, Kisbeszterce, Komló, Köblény, Liget, Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske, Mindszentgodisa, Orfű, Oroszló, Palé, Sásd, Szalatnak, Varga, Váralja.

A Társaság Komló Város Önkormányzatának számos további feladatában vesz tevékenyen részt.

Ügyfélszolgálat